חוצות אלונים

מרכז חוצות אלונים בצומת אלונים הצפונית היה אחד המרכזים הפעילים ורווחיים בשנים בו היה תחת ניהולנו.