מגדלי השחר - גבעתיים

מגדלי השחר מכיל כ-3,000 מ״ר מסחר בעירוב שימושים של משרדים, מגורים ושכונה גדולה.