ליווי קבוצות נדלן והקמת פעילות מניבה

ליווי וייעוץ בהקמה וניהול שוטף של פעילות הנדל"ן המניב כחברה נפרדת או כחלק מהפעילות.

בין לקוחותינו בעבר ובהווה